Polityka
prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem https://www.ristorantemareemonti.pl/ (dalej: „https://www.ristorantemareemonti.pl/”).

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

 

ADMINISTRACJA DANYCH

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.ristorantemareemonti.pl/ jest ENRICO MONTI, mający siedzibę pod adresem ul. inż. pilota Wigury 13, 90-302 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7282771389, z adresem mailowym: biuro@ristorantemareemonti.pl (zwany dalej „Administratorem”).

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewnia on, że dane zbierane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierane są dla wyraźnie określonych i zgodnych z prawem celów oraz nie podlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są także utrzymywane w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

INFORMACJE O FORMULARZACH

Serwis zbiera informacje, które są dobrowolnie podawane przez użytkownika, w tym dane osobowe, adres e-mail, numer telefonu.

Serwis może również zapisywać informacje dotyczące parametrów połączenia, takie jak znacznik czasu czy adres IP.

W niektórych przypadkach serwis może także zapisywać informacje ułatwiające powiązanie danych wprowadzonych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takiej sytuacji adres e-mail użytkownika może pojawić się w adresie URL strony zawierającej formularz.

Dane wprowadzone w formularzu są przetwarzane w celu realizacji funkcji konkretnego formularza, np. obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego, rejestracji usług, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego służy wprowadzanie danych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe są przechowywane na serwerach zabezpieczonych odpowiednimi środkami technicznymi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie wyselekcjonowani pracownicy, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić im pełne bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub innymi zagrożeniami.

 

PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klienci posiadają następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych oraz
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu identyfikacji, Administrator może poprosić o dodatkowe informacje umożliwiające uwierzytelnienie i identyfikację osoby składającej wniosek.

 

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Klient ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na adres mailowy podany powyżej.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

Operator serwisu wykorzystuje następujące techniki marketingowe:

 • Analiza statystyczna ruchu na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Wykorzystanie piksela Facebooka. Ta technologia umożliwia serwisowi Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) rozpoznanie, że dana osoba zarejestrowana na Facebooku korzysta z Serwisu. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Wykorzystanie rozwiązania automatyzującego działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, na przykład wysyłanie maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nasza strona gromadzi również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron, służące jedynie analizie statystycznej ruchu na naszej stronie. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie: www.google.com.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie dotyczące ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres biuro@ristorantemareemonti.pl.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA

13:00 – 22:00

(kuchnia zamyka się o 21:30)

 

NIEDZIELA

13:00 – 21:00

(kuchnia zamyka się o 20:30)

biuro@ristorantemareemonti.pl

Ristorante

Ta strona korzysta z ciasteczek, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.